អំពី​ពួក​យើង

ទីក្រុង Ningbo ថ្មីកើនឡើងអេឡិចត្រូមេកានិច Co. , Ltd ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2016 ដែលជាអតីតគឺទីក្រុងនីងបូ Xinxin ម៉េញទិកបានរកឃើញនៅឆ្នាំ 1996 រោងចក្រដែលមានទីតាំងនៅនីងបូប្រទេសចិនគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃម៉ាញេទិចអចិន្ត្រៃយ៍។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានទទូចថាមនុស្សដែលតម្រង់ទិស, ទីផ្សារ, ដែលមានគុណភាពនិងសេវាកម្មតម្រង់ទិសតម្រង់ទិស; គោលដៅរបស់យើងគឺមានការកើនឡើងជាមួយនឹងការរួមគ្នាជាបុគ្គលិករបស់យើង, និងការអភិវឌ្ឍជាមួយអតិថិជនរបស់យើងជាមួយគ្នា ...

អតិថិជនរបស់យើង