Về chúng tôi

Ningbo New Rising Điện Công ty TNHH được thành lập vào năm 2016, mà trước đây là Ningbo Xinxin châm Factory tìm thấy vào năm 1996, nằm ở Ningbo Trung Quốc, là một nhà cung cấp chuyên nghiệp của nam châm vĩnh cửu. Công ty chúng tôi khẳng định người định hướng, định hướng thị trường, hướng tới chất lượng và dịch vụ theo định hướng; Mục tiêu của chúng tôi là phát triển với cùng đội ngũ nhân viên của chúng tôi, và phát triển với khách hàng của chúng tôi với nhau ...

Khách hàng của chúng tôi